• ŞEHRİSTAN
  İSTANBULKAPI
  KONUTLARI

  Erzurum'un Marka Konut Projesi
  Şehrin Gözdesi...
 • KAYI
  ERZURUM
  KONUTLARI

  Sizi kazançlı yatırıma davet ediyoruz.
  Yeni Eviniz...
 • ERZURUM
  FUAR & KONGRE
  MERKEZİ

  Doğunun cazibe merkezi...
  Rüya Şehir Erzurum...

ERKONUT A.Ş.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketidir.

BİZ KİMİZ ?

Kıymetli Hemşerilerim;

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden biri olan ERKONUT A.Ş. bugün gelinen noktada şehrimizin değerine değer katan bir kurum haline gelmiştir. Ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat piyasası, ülkemizin ve şehrimizin can damarıdır. Kendisine bağlı birçok sektöre can vererek, ekonomik öneminin yanında istihdama katkısı ile sosyal alanlarda büyük önem taşır.

İnsanların barınma ihtiyacı olan sağlıklı konut açığının giderilmesi inşaat sektörünün yaşamsal olarak ne kadar önemli bir sektör olduğunun göstergesidir. Sektörün önemi itibariyle ERKONUT A.Ş. çağın gerekleriyle donanma, globalleşen dünya ekonomik sisteminde kalite ile rekabet edebilme kültürünün geliştirilmesi, disiplinli ve örgütlü bir yapıda faaliyet göstererek birlik ve beraberliğin sağlanmasını kendisine amaç edinmiştir.

ERKONUT A.Ş. Hemşerilerimizin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına göre hareket eden, vatandaşlarımızın arz ve talepleri nispetinde önemli hedefleri bulunan ve etkin üretim politikasına sahip olan bir kurumdur. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan şehrimizin günlük belediye hizmetlerini yerine getirirken, diğer yandan da Şehrimizi tarihi görkemine yakışır bir noktaya taşımak ve geleceğin lider kentini inşa etmek için çalışıyoruz. Sizlerin de katkısıyla hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine gösterdiğiniz ilgi ve alakadan ötürü siz hemşerilerime teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mehmet SEKMEN

• Üzerimize düşen sorumlulukla; Çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için çağdaş, estetik ve güvenilir yerleşim birimlerini hızlı ve ekonomik şekilde üretmek,

• Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundurmak,

• Erzurum'daki düzensiz yapılaşmanın görüldüğü yerleşimlerin, planlı bir şekilde uygun yerlere kaydırılmasında rol oynama,

• Yerleşim birimleri oluşturulurken, şehrin tarihi ve doğal dokusunun korunması,

• Üzerimize düşen sorumlulukla;
• Çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için çağdaş, estetik ve güvenilir yerleşim birimlerini hızlı ve ekonomik şekilde üretmek
• Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundurmak
• Erzurum'daki düzensiz yapılaşmanın görüldüğü yerleşimlerin, planlı bir şekilde uygun yerlere kaydırılmasında rol oynama
• Yerleşim birimleri oluşturulurken, şehrin tarihi ve doğal dokusunun korunması.
• Yerleşim birimlerinin eğitim, ulaşım, ticaret alanları düşünülerek tasarlanması.
• Kıraç bölgelerde inşa edilen yerleşim birimlerinin ağaçlandırılarak Erzurum'umuzun m2 başına düşen yeşil alanlarının artırılması
• Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil hizmet sunmak
• Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak
• Karar alma ve uygulamada şeffaf ve açık olmak
• Hizmette; kalite, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek
• Vatandaş-belediye işbirliği ile katılımcılık sağlamak
• Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri ile koordinasyon içinde çalışmak
• Faydası kent geneline yayılan projelere öncelik vermek
• Vatandaşın barınma sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak
• Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek
• Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini sağlamak.

Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al Başlıklarındaki dört temel adımla kuruluşun etkinlik ve verimlilik performanslarının sürekli iyileştirilmesini öngördüğünden, şirketimizde böyle bir yapının meydana getirilebilmesi amacıyla;

Çalışanlarımıza kişisel gelişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi ana başlıklarında eğitim programları tertip edilmektedir. Bu eğitimlerden edinilen bilgi birikimiyle beraber, şirketimizin tüm faaliyetlerinin standardın öngördüğü şartlar çerçevesinde yapılanması sağlanmış ve böylelikle çalışma performanslarımızda sürdürülebilir bir iyileşme elde edilmiştir.

Yürütülen her faaliyetin nihayetinde işle ilgili ana hedeflerin gerçekleştirilmiş olmasıyla beraber; faaliyetlerin icra edilmesi sürecinde kazanılan her türlü bilginin, tecrübenin, düzenli olarak yeni planlama süreçlerinde kullanılabilmesini sağlanmış olup şirketin entelektüel sermayesi güçlendirilmiştir

Projelerinde ileri teknoloji kullanımına önem veren ERKONUT, inşaatını üstlendiği tüm yapılarda fenni mesuliyet içerisinde, deprem yönetmeliğine, T.S. 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarına, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yapmaktadır.

İnşaat sırasında gerek şantiyelerde, gerekse laboratuarlarda kalite kontrolü, yapı denetim birimleri, teknik danışmanlar veya üniversitelerde yapılan testlerle belirlenen TSE belgeli yüksek kaliteli yapı malzemeleri kullanılmaktadır.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Rüya Şehir Erzurum sloganıyla ilerleyen Erzurum Büyük şehir belediyesi ve tüm hizmetlerine websitesinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu Yüzler

Erkonut A.Ş. ile mutlu müşterilerimiz.

Çözüm Ortaklarımız

Gücümüzü birlikte iş yaptığımız firmalardan alıyoruz.

Şehristan İstanbulkapı Konutları Projemiz hakkındaki tüm detaylar

Kampanya Fırsatlarımızdan faydalanın.